fbpx

InBody integrerad med twiik!

Nu kan du som gym eller PT erbjuda dina medlemmar (och icke-medlemmar*) coaching-appen Twiik (med köp inuti appen) för träningsprogram och kostupplägg. Appen ger både dig och din medlem större frihet, bättre ekonomi och mer individanpassad träning.

Som gym/PT kan du följa din kunds aktiviteter och resultat, stötta och erbjuda ett större utbud av tjänster. Din kund får i sin tur tillgång till alla resultat behändigt i sin telefon och enkelt kan ta nästa steg i sin utveckling till bättre hälsa. Twiik är den första träningsappen i Sverige som är integrerad med InBody. Kunden får resultatet från kroppsmätningen direkt i mobilen och kan följa utvecklingen när det gäller muskelmassa, fettprocent och visceralt fett.

Som gym kan du alltså erbjuda ett enkelt kost- och träningsupplägg som baserar sig på en InBodymätning. Vad kan vara tydligare och mer motiverande för din medlem?

* Du kan erbjuda icke-medlemmar tjänster som t ex kroppsmätning/analys, vilket blir en ny inkomstkälla och kanske även ett bra sätt att värva medlemmar.

Läs mer om hur du kan administrera dina klienters data från InBody för att stötta dem på bästa sätt. 

Gäller samtliga InBodys kroppskompositionsskannrar (InBody 270, 570 och 770).

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram