Finansiering

Finansiera ditt köp av en InBody genom leasing!

Vi samarbetar med Wasa kredit och andra banker. Leasingavtal kan erbjudas från 24 månader upp till 60 månader.

Vad är leasing?
Leasing är en form av långtidshyra där du som företagare fördelar kostnaden över tid. Wasa kredit äger objektet medan företaget nyttjar det. Efter leasingtidens slut får företaget ett erbjudande att lösa avtalet till ett förutbestämt restvärde i regel 5-10 procent av finansierat belopp.

Fördelar för dig som kund:

Leasingavgifter är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna-
Hela leasingavgifter är avdragsgill, det vill säga dras som en kostnad vilket innebär minskad skatt.
Med finansiering kan du behålla likviditeten och binder inte kapital.
Leasing fördelar kostnaderna över tiden.
Du kan finansiera upp till 100% av kostnaden av ett objekt. 

 

 

 

 

 

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram