fbpx

Integritetspolicy

 

För InBody Sweden är det viktigt att vara noggranna och seriösa i all hantering av personuppgifter. InBody Sweden är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter som hanteras och lagras hos oss och våra samarbetspartner. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av InBody Sweden endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom InBody Sweden sker i enlighet med EU:s General Data Protection Regulation (GDPR) som gäller fr.o.m. den 25/5-2018.

Denna policy förklarar när och varför vi samlar in och sparar personuppgifter, hur vi använder dom, hur vi säkert förvarar dem och hur länge vi sparar dina uppgifter. Denna Integritetspolicy är tillämplig när du köper varor från oss, samt vid marknadsföring och kundkontakter i syfte att informera och upprätthålla en affärsförbindelse med dig som kund.

Observera att vi har en separat policy om hur vi hanterar cookies. Mer om detta hittar du under Cookiepolicyn.

Insamling av personuppgifter

När du besöker vår webbplats, interagerar med oss på sociala media, forum, chatt och andra förekommande kanaler eller söker arbete hos oss samlar vi in personuppgifter genom fullgörande av avtal och/eller samtycke. De insamlade personuppgifterna  består av namn, adress, postadress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter. Dessutom kan InBody Sweden komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till InBody Swedens digitala kanaler, däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation.

Användning av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in från dig används för att:

 • Göra din upplevelse hos oss personlig och tillgodose dina personliga behov.
 • Tillhandahålla anpassad information.
 • Förbättra vår webb.
 • Förbättra vår kundservice för att tillgodose ditt behov av hjälp.
 • Kontakta dig via e-post.
 • Administrera en tävling, ge dig erbjudanden eller genomföra en kundundersökning.
 • Leverera varor till rätt adress.
 • Fakturera och följa upp betalningar.

Vi är personuppgiftsansvariga och hanterar dina uppgifter enligt GDPR. Det innebär bland annat att vi ser till att:

 • Ha ett tydligt syfte.
 • Ha en rättslig grund.
 • Skydda uppgifterna.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge behov finns för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra InBody Sweden rättsliga skyldigheter.

Säkerhet

InBody Sweden är de enda som äger personuppgifterna som samlas in på vår webbplats och när du på annat sätt lämnar dina personliga uppgifter till oss. Din personliga identifierbara information kommer aldrig att säljas, bytas, överföras eller delas vidare till något annat företag eller person i något syfte utan ditt samtycke. Detta görs enbart då det så krävs för att vi skall kunna leverera dina varor, genomföra en betalning eller uppfylla en begäran från dig.

Vi säljer eller överför inte personlig identifierbar information till utomstående parter. Detta görs enbart till betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vårt företag, webbplats och då med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och säker. Bolag som hanterar personuppgifter för InBody Swedens räkning undertecknar alltid avtal med oss för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Informationsskydd

InBody Sweden värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter, ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Endast medarbetare som skall utföra ett specifik arbete s.s. fakturering och kundservice får tillgång till personligt identifierbar information. De servrar som lagrar personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Digitala kommunikationskanaler

Vi använder dina personuppgifter digitalt för att kunna skicka dig information angående din order enligt fullgörande av avtal. Efter samtycke från dig kan du även hållas uppdaterad på vad som händer hos InBody Sweden samt få erbjudanden. Om du inte längre vill ta emot information som inte har med din gällande beställning att göra kan du snabb avsluta genom bifogad länk.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Under förutsättning att du inte har en pågående order eller oreglerad faktura har du rätt att, i enlighet med vad som anges i GDPR, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade samt att InBody Sweden skall sluta behandla och radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Kontakta i förekommande fall InBody Sweden.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Ändringar av denna integritetspolicy

InBody Sweden kan komma att göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webb.

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram